છોકરીઓ નાની ઉંમરે કેમ જુવાન થઈ રહી છે, આ અંગો મોટા થાય છે.

આજકાલ, જ્યારે છોકરીઓનું બાળપણ પસાર થયું છે, તે ખબર નથી. છોકરીઓ આ જોઈને યુવાન થઈ જાય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય નોંધ્યું છે કે તમારા ઘર અથવા પડોશમાં રહેતા બાળકો ટૂંકા સમયમાં મોટા થવાનું શરૂ કરે છે? આનું કારણ શું છે?

છોકરીઓ કેમ જુવાન થઈ રહી છે

એક સર્વેમાં સામે આવ્યું છે કે છોકરીઓ સમય પહેલા કેમ જુવાન થઈ રહી છે. સંશોધનકારોએ શોધી કા .્યું છે કે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન જેની માતાઓમાં ડાયેથિલ થેલેટ અને ટ્રાઇક્લોઝનનું પ્રમાણ ઉચ્ચ પ્રમાણમાં હતું, તે નાની ઉંમરે યુવાન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ રસાયણો જન્મ પહેલાં માતાના શરીર દ્વારા બાળકને આપવામાં આવે છે. આવા રસાયણો તમારી આસપાસ છે જે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન દૂર રાખવું જોઈએ. આ રસાયણો ટૂથપેસ્ટ્સ, મેકઅપ, સાબુ અને અન્ય વ્યક્તિગત કોસ્મેટિક્સમાં મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *