આ ભાઈની ગાડીમાં નિરોધ ન હોવાથી પોલીસે ફાડ્યો મેમો, જાણો ક્યાં કારણે ?

દિલ્હીના ધર્મેન્દ્ર નામના એક કેબ ડ્રાઈવરે જણાવ્યું કે તેણે ગાડી ડ્રાઈવ કરતી વખતે સીટ બેલ્ટ બાંધ્યો હતો તેમ છતાં પોલીસે તેને રોક્યો અને પૂછ્યું કે શું તેની પાસે ફર્સ્ટ એડ બોક્સ (મેડિકલના સામાનનું બોક્સ)ની અંદર કો-ન્ડોમ છે? આ કેબ ડ્રાઈવરે ફર્સ્ટ એડ બોક્સ ખોલીને દેખાડ્યું તો તેની અંદર દવાઓ, ડેટોલની બોટલ, પાટો અને કો-ન્ડોમ રાખેલા હતા.આ ભાઈની ગાડીમાં નિરોધ ન હોવાથી પોલીસે ફાડ્યો મેમો, જાણો ક્યાં કારણે ?

1] તેણે જણાવ્યું કે અગાઉ ગાડીમાં કો-ન્ડોમ નહીં રાખવાના કારણે તેનો મેમો ફાડવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ, તેને જે ચલણ આપવામાં આવ્યું તેમાં કારણ ઓવરસ્પીડનું જણાવવામાં આવ્યું હતું.

દિલ્હીમાં ઘણાં એવા કેબ ડ્રાઈવર છે કે જેઓ ફર્સ્ટ એડ બોક્સની અંદર કો-ન્ડોમ રાખે છે. જો તેઓ કો-ન્ડોમ ના રાખે તો તેનો મેમો ફાડવામાં આવે છે. તમામ સાર્વજનિક વાહનો માટે ઓછામાં ઓછા 3 કો-ન્ડોમ રાખવા જરૂરી છે.આ ભાઈની ગાડીમાં નિરોધ ન હોવાથી પોલીસે ફાડ્યો મેમો, જાણો ક્યાં કારણે ?

2] કેબ ડ્રાઈવરોને એ વાતનો ખ્યાલ નથી કે આખરે આ કો-ન્ડોમ રાખવાનું કેમ કહેવામાં આવ્યું છે. પણ, ડ્રાઈવર એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ જણાવે છે કે ગાડીમાં રાખવામાં આવેલા આ કો-ન્ડોમનો ઉપયોગ શરીર પર કોઈ ઈજા થાય, હાડકામાં દુ:ખાવો અથવા કાપો પડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

જો કોઈ વ્યક્તિને વધુ લોહી નીકળતુ હોય ત્યારે કો-ન્ડોમ દ્વારા તે રોકી શકાય છે. જો કોઈ વ્યક્તિને ફ્રેક્ચર થાય ત્યારે તે ભાગ પર કો-ન્ડોમ બાંધીને તેને હોસ્પિટલ લઈ જઈ શકાય છે.આ ભાઈની ગાડીમાં નિરોધ ન હોવાથી પોલીસે ફાડ્યો મેમો, જાણો ક્યાં કારણે ?

3] રમેશ નામના એક કેબ ડ્રાઈવરે જણાવ્યું કે મેં પણ એવું સાંભળ્યું છે કે ગાડીમાં કો-ન્ડોમ રાખવા જરૂરી છે. એક કો-ન્ડોમ તો હું મારી ગાડીમાં રાખું જ છું. પણ આજ સુધી કોઈ ટ્રાફિક પોલીસકર્મીએ તેને આ વિશે પૂછ્યું નથી.

ટ્રાફિક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે આવો કોઈ નિયમ નથી. આ માટે કોઈ ચલણ પકડાવે તો કેબ ડ્રાઈવરોએ ઓથોરિટીઝનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે ઘણી વખત NGOના લોકો ડ્રાઈવરોને સુરક્ષિત સે-ક્સ વિશેની જાણકારી આપતા હોય છે.આ ભાઈની ગાડીમાં નિરોધ ન હોવાથી પોલીસે ફાડ્યો મેમો, જાણો ક્યાં કારણે ?

4] આ કારણે કદાચ તેઓ સાથે કો-ન્ડોમ રાખતા હશે. તમને જણાવી દઈએ કે દિલ્હી મોટર વ્હીકલ રુલ્સ, 1993 અને સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ રુલ્સ, 1989માં પણ આ અંગેનો કોઈ ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *