ખેડૂત આંદોલનમાં ટ્રેક્ટર લઈને આવી 80 વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલા , બોર્ડર પર રહેલા પોલીસકર્મીઓ પણ જોતા રહ્યા.

બાળકથી લઈને વૃદ્ધ સુધી, તેઓ લગભગ અઢી મહિનાથી યુપી ગેટ પર ચાલી રહેલા ખેડૂત આંદોલનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ જ ક્રમમાં ગુરુવારે, એક 80 વર્ષીય મહિલા ખેડૂત આંદોલનમાં પર ટ્રેક્ટર ચલાવતા જોવા મળી હતી. ત્યારે બધા તેને જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા વૃદ્ધ મહિલાને જોવા માટે ભીડ ભેગી થઈ હતી. કારણ કે વૃદ્ધ મહિલા સંપૂર્ણ ઉત્સાહ સાથે આંદોલનમાં જોવા મળી હતી.

આ વૃદ્ધ મહિલા જલાલપોર ગામની પૂર્વ પ્રધાન રામકુમારી છે. રામકુમારી ખેડૂત આંદોલનને ટેકો આપવા માટે પહોંચતાંની સાથે જ ટ્રેક્ટર લઈને આવતા જ સુરક્ષા કરી રહેલા સૈનિકો પણ જોતા રહી ગયા હતા. ત્યારે વૃદ્ધ મહિલા ખેડૂત આંદોલનમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયા હતા. આંદોલન સથળે પર એવી ચર્ચા હતી કે વૃદ્ધ મહિલાનો ઉત્સાહ આશ્ચર્યજનક છે અને તે ટ્રેક્ટર ચલાવતા પણ જોવા મળે છે.

આ દરમિયાન રામ કુમારીએ જણાવ્યું હતું કે તે ખેડૂત પરિવારમાંથી આવે છે અને તે અહીં ખેડૂતોનો અવાજ વધારવા માટે આવી છત્યારે દરેક વખતે સરકાર દવારા અવગણના કરવામાં આવે છે તે યોગ્ય નથી. તે ખેડૂત નેતા રાકેશ ટીકાઈતનું સંપૂર્ણ સમર્થન કરે છે. આ ઉંમરે ટ્રેક્ટર ચલાવવાની વાત કરતા તેણે કહ્યું કે તે તેના ફાર્મમાં ટ્રેક્ટર પણ ચલાવે છે. તેથી તેમના માટે કંઈ નવું નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.