ગ્રાહક સાથેના કોલ દરમિયાન કોલ સેન્ટર ગર્લનું વાસ્તવિક વર્તન તમને હસાવશે

ટેલી કમ્યુનિકેશન ઇન્ડસ્ટ્રીઝે ભારતમાં રોજગારીની ઘણી તકો ઉભી કરી છે. રોજગારનો એક સ્રોત એ છે “કોલ-સેન્ટરો” નો ઉદભવ.

જે આજે કંપની અને તેના ગ્રાહકો વચ્ચે મૂળભૂત કડી બનાવે છે. તમામ કેન્દ્રો કંપનીના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. એક્ઝિક્યુટિવ તેમના ગ્રાહક સાથે જે રીતે વર્તે છે તે નક્કી કરે છે કે વપરાશકર્તા તેમની સેવાઓનો ઉપયોગ કેટલો સમય કરશે.

અહીં કોલ સેન્ટરની મહિલાનો વિડિઓ છે કે તે કેવી રીતે તેના ગ્રાહકોને બોલે છે. જો તમને વાંધો ન હોય તો તેને જુઓ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *