મોડી ઉંમરે મામો પરણ્યો, મામી હતી નાજુક ઠકાઠક ખાટલો ડોલ્યો, મામીએ રાડ પાડી

મિત્રો આ વાત હું જ્યારે ધો.12માં ભણતો હતો ત્યારની છે આમ તો આ વાતને ઘણા વર્ષો વીતિ ગયા પરંતુ આજે મને થયું કે આ વાત તમને કરું કેમકે આ વાત એટલી રસપ્રદ છે કે તમને બધાને જાણીને મજા મજા થઇ જવાની છે

આ વાત મારા મામાની છે મારો મામો 35 વર્ષનો થઇ ગયો હતો, એટલે તેના લગ્ન કરવાની ફૂલ તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી કેમકે 25 વર્ષથી છોકરીઓ જોવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારથી 35 વર્ષ થઇ ગયા પણ મામાનો કોઇ મેળ પડતો ન હતો

એટલે મારો મામો પણ જાતે જાતે આત્મસુખ મેળવતા થાક્યો હતો એક વખત તો મારા મામાને મેં બેડરૂમમાં જોઇ લીધો હતો એ પેલી નગ્ન ચિત્રોવાળી ચોપડીઓ જોઇ જોઇને એવો ઉંચો નીચો થતો હતો કે તેને એ વાતનું ભાન ન હતું કે દરવાજાનો લોક ખુલ્લો છે

મામાની આત્મમોજને મેં નજરે નિહાળેલી, આમ મામા ઘરના નકામા કપડાઓને તેના બેડના ગાદલા નીચે રાખતો અને જાતે જ સુખ મેળવીને આ કપડાને ભરી મુક્તો.
આમ હવે મારા મોસાળમાં પણ બધાને ખબરપડી ગઇ હતી કે મામાને હવે મશીન લાવી દેવાની જરૂર છે એટલે મામો તેમાં મોજ કર્યા કરે

પણ મામા માટે મશીનની શોધ કરવી અમારા બધા માટે કઠણ કામ હતું કેમકે મારો મામો જ્યારે જ્યારે છોકરી જોવા જાય ત્યારે તેની નજર એવી હવસ ભરેલી રહેતી કે સામેવાળી છોકરી સમજી જાય કે આ ખૂંટીયો જ લાગે છે જો લગ્નની હા પાડી તો હાલત ખરાબ કરી નાખશે આમ મારા મામાનો ક્યાંય મેળ પડતો ન હતો

હું પણ 18 વર્ષનો થઇ ગયો હતો એટલે હું પણ જ્યારે જ્યારે મામા છોકરી જોવા જાય ત્યારે હું પણ તેની સાથે સાથે જતો એવામાં એક દિવસ અમે એક જગ્યાએ મામા માટે છોકરી જોવા ગયા એટલે પહેલા તો હું જ મૂરતિયો છું એવું સામેવાળા સમજ્યા હતા હું દેખાવે સ્માર્ટ હતો અને અમે જે છોકરી જોવા ગયા એ પણ નાની ઉંમરની અને નાજુકડી હતી

અને ખબર નહીં હું ગયો હતો મામી શોધવા પણ મને જ એ છોકરી ગમવા લાગી હતી એવામાં થયું એવું કે જ્યારે એ છોકરી ચા આપવા આવી ત્યારે તે મામાની સામે જોવા કરતા મારી સામું વધુ જોઇ રહી હતી પણ મારો મેળ તો પડે તેમ ન હતી અને ખબર નહીં એ છોકરીએ મને પામવા માટે મારા મામાને હા પાડી દીધી

પછી તો હું હંમેશા મામીની નજીક જ રહેવાનો હતો ને…બધુ ગોઠવાઇ ગયું અને મામાના લગ્ન થયા પહેલી રાત હતી એટલે હું અને મારા મામાના મિત્રોએ રૂમ શણગાર્યો અને હું ત્યાં બહાર જ સૂતો હતો મને ખબર હતી કે મારો મામો વર્ષોનો ભૂખ્યો છે

પહેલી રાતેજ બઘડાટી બોલાવશે અને બન્યુ પણ એવું જ મારી મામીને પહેલી વખતમાં જ બૂમો પડાવી દીધી હતી ખબર નહીં મને પણ ખૂબ ઇચ્છા થઇ હતી કે કાશ હું પણ મામાની સાથે રૂમમાં હોઉં.

પછી તો શું તે રાત્રે તો મામીના ઉહકારા સાંભળીને મારે પણ આત્મસંતોષ માનવો પડ્યો , પછી તો હું રોજ મારી મામીને જોઇને જાતે જ સંતોષ માનતો હતો એવામાં એક દિવસ મારી મામી મને જોઇ ગઇ એટલે કહ્યું કે

આમ કેટલા દિવસે જાતે જાતે કરશો હું મામીનો ઇશારો સમજી ગયો હતો પછી મારી મામી બપોર વચ્ચે રોજ મને મજા કરાવતી મામા કામે જાય અને ભાણીયો ભૂકા બોલાવતો

મારી મામીની પણ અંતરની ઇચ્છા હતી કે મને મોજ કરાવે ખબર નહીં મારી મામી પણ એટલી જ રસ ધરાવતી હતી કે પછી તો એ મને બૂમો પડાવી દેતી હતી. પહેલું કહેવાય છેને મામાને ભલે મળ્યું મશીન, પણ ભાણીયાના પણ ખુલ્લી ગયા નસીબ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *