આ દેશમાં પિતા જ કરી લે છે તેમની દીકરી સાથે લગ્ન, પુત્રીની 13 વર્ષની ઉંમર થતા જ આ શરત પર કરવા મળે છે લગ્ન

આ દુનિયામાં ઘણા વિચિત્ર દેશો છે. આવી સ્થિતિમાં આજે અમે તમને એક એવા દેશનું નામ જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં પિતા તેની પુત્રી સાથે લગ્ન કરી શકે છે.

આ દેશનો કાયદો પિતાને તેની પુત્રી સાથે લગ્ન કરવાની સ્વતંત્રતા આપે છે. તમને આ જાણીને આશ્ચર્યજનક લાગશે પરંતુ વિશ્વમાં એવા ઘણા દેશો છે, જ્યાં પિતા તેમની પુત્રી સાથે લગ્ન કરી શકે છે અને તેનાથી સંતાન પેદા કરી શકે છે.

ઇરાનમાં પુત્રી સાથે લગ્ન કરવાની સ્વતંત્રતા છે

તમને ઇરાનનો આ વિચિત્ર કાયદો લાગશે, પરંતુ અહીં એક પિતા તેની દત્તક પુત્રી સાથે લગ્ન કરી શકે છે. હા તમે બરોબર સાંભળી રહ્યા છો, જો કોઈ વ્યક્તિ બાળકને દત્તક લે છે અને તેને પુત્રીની જેમ રાખી રહ્યો છે, તો તે માણસ થોડા સમય પછી તે પુત્રી સાથે કાયદેસર રીતે લગ્ન કરી શકે છે.

એકમાત્ર શરત એ છે કે છોકરી અથવા બાળકને દત્તક લેવામાં આવે છે, તો જ તેની સાથે લગ્ન કરવા મળે છે. તેની વિરુદ્ધ જો બાળક સમાન લોહી અને દૂધનો હોય, તો તે પુરુષ તે પુત્રી સાથે કાયદેસર રીતે લગ્ન કરી શકતો નથી, પરંતુ જો તે બાળકને દત્તક લે છે અને તેનું પાલન પોષણ વર્ષોથી કરે છે, તો તે તે પુત્રીને તેની પત્ની બનાવી શકે છે.

આ કાયદામાં એવું પણ લખેલું છે કે જો બાળકની ઉંમર 13 વર્ષ છે, તો તે પુરુષ ફક્ત તે જ ઉંમરે તે છોકરી સાથે લગ્ન કરી શકે છે.

13 વર્ષની ઉંમરે વ્યક્તિ પુત્રીની જેમ એક બાળકનો ઉછેર કરે છે અને 13 વર્ષ થતાની સાથે જ તે કાયદેસર રીતે તે બાળક સાથે લગ્ન કરી શકે છે.

ઈરાનનો આ કાયદો વિચિત્ર લાગશે, પરંતુ ઈરાનમાં આ કાયદો ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે અને તે પ્રચલિત પણ છે. અહીં પુરુષો ત્યજી દેવાયેલી યુવતીઓને દત્તક લે છે અને 13 વર્ષની ઉંમર સુધી તેમને ઉછરે છે અને ત્યારબાદ તેઓ તેમની સાથે લગ્ન કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.