સોયાનું દૂધ છોકરીઓમાં આવા પરિવર્તન લાવે છે,જાણો વિગતે

સંશોધનકારોનું માનવું છે કે નવજાત છોકરીઓને કે જેને સોયા આધારિત દૂધ આપવામાં આવે છે તેઓ તેમના પ્ર-જનન તંત્રના કોષો અને પેશીઓમાં ફેરફાર થાય છે. આ છોકરીઓ માટે ગાયનું દૂધ અથવા માતાનું દૂધ પીતા જોવા મળી ન હતી.

માતાઓ જે બાળકોને લાંબા સમય સુધી સ્ તનપાન કરાવતી નથી તેઓને ગાયના દૂધને બદલે સોયા દૂધનો ઉપયોગ બાળકો માટે કરે છે. તે દૂધની એલર્જી, લેક્ટોઝ અસહિષ્ણુતા અથવા અન્ય સમસ્યાઓ વિશે ચિંતા કરીને આ કરે છે.

સંશોધનકારોએ જણાવ્યું હતું કે, જોકે સોયા પ્રોટીનમાં એક પ્રમાણમાં જિંસ્ટીન, એક એસ્ટ્રોજન રહેલું હોય છે. તે શરીરની અંત સ્ત્રાવી પ્રણાલી અને સામાન્ય આંતરસ્ત્રાવીય વિકાસ સાથે બદલાવ લાવી શકે છે.

ત્યારે તેની અસરો છોકરીઓ પર વધુ જોવા મળી છે. એસ્ટ્રોજનના સંપર્કમાં આવતા ગાય-દૂધનું સેવન કરતી છોકરીઓની તુલનામાં સોયા દૂધ લેતી છોકરીઓની વૃદ્ધિમાં ઘટાડો થયો છે.

આ અધ્યયન માટે 283 શિશુ – માતા યુગલોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાંથી, 102 શિશુઓને ફક્ત સોયા દૂધ આપવામાં આવ્યું હતું, 111 ને ગાયનું દૂધ આપવામાં આવ્યું હતું અને 70 લોકોને સ્તનપાન કરાવ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published.