પત્ની એ લગ્ન ધણા વર્ષો થઈ ગયા છે તો પણ હજી શારીરિક આનંદ લેવા દીધો નથી. તો હું શું કરું..

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારું અમારા આર્ટિકલ માં આજે અમે લાવ્યા છે તમારા માટે કઈ નવું જ અને તમને જાણી ને ખૂબ આનંદ થશે અને તમને કઈ નવું જાણવા મળશે તો ચાલો મિત્રો જાણીયે તેના વિશેમિત્રો, આજના સમયમાં ક્યારેક લગ્ન કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી દે છે તેનો નમૂનો મધ્ય પ્રદેશના મંડલા જિલ્લામાં જોવા મળ્યો હતો. લગ્ન જીવનને લઈને જિલ્લાના નેનપુરમાં ગામના એક પીડિત પતિએ પોલીસ-પરિવાર પરામર્શ કેન્દ્રમાં આવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે લગ્નને ચાર વર્ષ થઈ ગયા પરંતુ તેની પત્ની તેને નજીક જ નથી આવવા દેતી. બન્નેની વચ્ચે ચાર વર્ષમાં ક્યારેય પણ પતી-પત્ની જેવા સંબંધ નથી બંધાયા. પીડિત યુવકનું કહેવું છે કે તેની પત્ની તેને પતિ નહીં પરંતુ મને ભાઈ માને છે અને તેની સાથે ભાઈ જેવું જ વર્તન કરે છે.

પીડિત પતિએ જણાવી પોતાની વ્યથા યુવકે પરામર્શ કેન્દ્રના સદસ્યો અને અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે તેના લગ્ન 2015માં થયા હતા. જોકે પત્નીએ લગ્નના અમુક દિવસો બાદ જ જણાવી દીધુ હતું કે, તેણે આ લગ્ન માતા-પિતાના દબાવમાં આવીને જ કર્યા હતા. આટલું જ નહીં તેના બીજા કોઈની સાથે પ્રેમ સંબંધ પણ છે. યુવકનું કહેવું છે કે લગ્નના ચાર વર્ષ તે એજ રાહ જોતો હતો કે એક દિવસ તેની પત્ની આ સંબંધને સ્વીકાર કરી જ લેશે.

પરંતુ આજ સુધી એમ ન બન્યુ. થાકી હીરીને તેણે પરિવાર પરામર્શ કેન્દ્રમાં આવેદન આપીને પત્નીને સમજાવવા માટે મદદ માંગી હતી કેન્દ્રના અધિકારીઓએ બન્ને પક્ષોને ફરી બોલાવ્યા હતા.પત્નીને એડ્સ થવા પર માગ્યો હતો તલાકપત્નીને એડ્સ થયા બાદ પતિએ ફેમિલી કોર્ટમાં મામલાની રજૂઆત કરીને તલાક માંગ્યો હતો. કોર્ટે તલાકની માંગ ફગાવતા કહ્યું હતું કે ફક્ત શારીરિક સંબંધથી જ એચઆઈવી એડ્સ નથી થઈ શકતો.

પરંતુ તેના બીજા પણ કારણો હોઈ શકે છે. તે માટે તલાકની અનુમતિ અસંભવ જ છે. પતિ આ સાબિત કરવામાં પણ અસફળ રહ્યો કે પત્નીના અન્ય પુરુષ સાથે સંબંધ હતા. ફેમિલી કોર્ટના ચુકાદા બાદ પતિએ આ મામલાને હાઈકોર્ટમાં પણ પડકાર્યો છે.

ક્યારેક ક્યારેક લગ્ન કેવી મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી દે છે તેનો નમૂનો મધ્ય પ્રદેશના મંડલા જિલ્લામાં જોવા મળ્યો. લગ્ન જીવનને લઈને જિલ્લાના નેનપુરમાં ગામના એક પીડિત પતિએ પોલીસ-પરિવાર પરામર્શ કેન્દ્રમાં આવેદન આપતા જણાવ્યું.કે લગ્નને ચાર વર્ષ થઈ ગયા પરંતુ તેની પત્ની તેને નજીક નથી આવા દેતી. બન્નેની વચ્ચે ચાર વર્ષમાં ક્યારેય પણ પતી-પત્ની જેવા સંબંધ નથી બંધાયા.

પીડિત યુવકનું કહેવું છે કે તેની પત્ની તેને પતિ નહીં પરંતુ ભાઈ માને છે અને તેની સાથે ભાઈ જેવું વર્તન કરે છે.યુવકે પરામર્શ કેન્દ્રના સદસ્યો અને અધિકારીઓને જણાવ્યું કે તેના લગ્ન 2015માં થયા હતા. જોકે પત્નીએ લગ્નના અમુક દિવસો બાદ જ જણાવી દીધુ હતું કે તેણે આ લગ્ન માતા-પિતાના દબાવમાં આવીને કર્યા હતા.આટલું જ નહીં તેના બીજા કોઈ સાથે પ્રેમ સંબંધ પણ છે.

યુવકનું કહેવું છે કે લગ્નના ચાર વર્ષ તે એજ રાહ જોતો હતો કે એક દિવસ તેની પત્ની આ સંબંધને સ્વીકાર કરી લેશે. પરંતુ આજ સુધી એમ ન બન્યુ.થાકી હીરીને તેણે પરિવાર પરામર્શ કેન્દ્રમાં આવેદન આપીને પત્નીને સમજાવવા માટે મદદ માંગી. કેન્દ્રના કેન્દ્રના અધિકારીઓએ બન્ને પક્ષોને ફરી બોલાવ્યા.ગુજરાતના અમદાવાદમાં પત્નીને એડ્સ થયા બાદ પતિએ ફેમિલી કોર્ટમાં મામલાની રજૂઆત કરીને તલાક માંગ્યો.

કોર્ટે તલાકની માંગ ફગાવતા કહ્યું કે ફક્ત શારીરિક સંબંધથી જ એચઆઈવી એડ્સ નથી થઈ શકતો.પરંતુ તેના બીજા પણ કારણો હોઈ શકે છે. તે માટે તલાકની અનુમતિ અસંભવ છે. પતિ આ સાબિત કરવામાં પણ અસફળ રહ્યો કે પત્નીના અન્ય પુરુષો સાથે સંબંધ હતા. ફેમિલી કોર્ટના ચુકાદા બાદ પતિએ આ મામલાને હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો છે.ક્યારેક ક્યારેક લગ્ન કેવી મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી દે છે તેનો નમૂનો મધ્ય પ્રદેશના મંડલા જિલ્લામાં જોવા મળ્યો.

લગ્ન જીવનને લઈને જિલ્લાના નેનપુરમાં ગામના એક પીડિત પતિએ પોલીસ-પરિવાર પરામર્શ કેન્દ્રમાં આવેદન આપતા જણાવ્યું.કે લગ્નને ચાર વર્ષ થઈ ગયા પરંતુ તેની પત્ની તેને નજીક નથી આવા દેતી. બન્નેની વચ્ચે ચાર વર્ષમાં ક્યારેય પણ પતી-પત્ની જેવા સંબંધ નથી બંધાયા. પીડિત યુવકનું કહેવું છે કે તેની પત્ની તેને પતિ નહીં પરંતુ ભાઈ માને છે અને તેની સાથે ભાઈ જેવું વર્તન કરે છે.યુવકે પરામર્શ કેન્દ્રના સદસ્યો અને અધિકારીઓને જણાવ્યું કે તેના લગ્ન 2015માં થયા હતા.

જોકે પત્નીએ લગ્નના અમુક દિવસો બાદ જ જણાવી દીધુ હતું કે તેણે આ લગ્ન માતા-પિતાના દબાવમાં આવીને કર્યા હતા.આટલું જ નહીં તેના બીજા કોઈ સાથે પ્રેમ સંબંધ પણ છે. યુવકનું કહેવું છે કે લગ્નના ચાર વર્ષ તે એજ રાહ જોતો હતો કે એક દિવસ તેની પત્ની આ સંબંધને સ્વીકાર કરી લેશે. પરંતુ આજ સુધી એમ ન બન્યુ.દરેક સ્ત્રીએ પોતાના વિવાહ અંગે તથા વિવાહ પછી ના જીવન અંગે અનેક જાત ના સ્વપ્નો ગૂંથ્યા હોય છે અને આ સ્વપ્નો ને તે પોતાના પતિ સાથે જીવવા માંગતી હોય છે.

જીવન મા સુખ હોય કે દુઃખ નો સમય તે પોતાના પતિ સાથે કદમ થી કદમ મિલાવી ને ચાલવા માંડે છે. હાલ , આપણે આ લેખ મા પરિણીત સ્ત્રીઓ ની અમુક એવી અપેક્ષાઓ વિશે ચર્ચા કરીશુ. જે તમે જાણી લેશો તો તમે ક્યારેય પણ દુઃખી નહી થાવ.વિવાહ ના સંબંધે જોડાયા બાદ દરેક સ્ત્રીએ પોતાના પતિ પાસે એવી અપેક્ષાઓ હોય છે કે તેનો પતિ તેની સાર-સંભાળ રાખે , તેની વધુ પડતી કેયર કરે , તેને પ્રેમ કરે.

પરંતુ જ્યારે લગ્ન નો અમુક સમયગાળો વીતી જાય એટલે પ્રેમ અને કેયર મા ઘટાડો થવા માંડે છે. તો ચાલો જાણીએ કે એક સ્ત્રી પોતાના પતિ પાસે થી શુ-શુ અપેક્ષાઓ રાખતી હોય છે.વિશ્વ નો દરેક વ્યક્તિ એવુ ઈચ્છે છે કે તે પોતાના જીવનસાથી સાથે એક સુખી જીવન વ્યતીત કરે. ઘણી વખત નાની અમથી ભૂલો ના લીધે પણ આ પવિત્ર બંધન તૂટી જાય છે. આથી આજે આપણે સ્ત્રીઓ ની અમુક એવી અપેક્ષાઓ વિશે ચર્ચા કરીશુ જેના વિશે દરેક પુરુષ ને જાણકારી હોવી આવશ્યક છે.

પત્ની ની વિશેષ સાર-સંભાળ લેવી વિશ્વ ની દરેક પત્ની એવુ ઈચ્છે છે કે લગ્ન બાદ તેનો પતિ તેની વિશેષ કેયર કરે , તેનુ ધ્યાન રાખે , તેની સાર-સંભાળ લે અને તેના પર કોઈપણ જાત ની પ્રોબ્લેમ ના આવવા દે. જો આટલુ કરવા મા આવે તો પત્ની પણ પતિ ની લાગણીઓ ને સમજે છે તેને માન આપે છે અને સાથોસાથ તેના કૌટુંબિક જીવન મા ક્યારેય પણ સમસ્યા આવવા દેતી નથી.

તો પત્ની ની પતિ પાસે સૌપ્રથમ અપેક્ષા એ જ હોય છે કે તેનો પતિ તેની બધા કરતા વધુ કેયર કરે અને તેને અઢળક પ્રેમ આપે.વિશ્વ ની દરેક પત્ની ની એક ઈચ્છા એવી પણ હોય છે કે તેનો પતિ તેની સાથે લોયલ રહે. જો પતિ કોઈપણ આપત્તીજનક પરિસ્થિતિ મા થી પસાર થઈ રહ્યો હોય તો તે વાત તે પોતાની સાથે શેયર કરે તેવુ ઈચ્છતી હોય છે. આમ , કરવા થી તે બંને વચ્ચે નો વિશ્વાસ અતૂટ બને છે. આ ઉપરાંત જો તમે તમારી પત્ની સાથે લોયલ બની રહેશો તો ક્યારેય પણ બંને વચ્ચે તણાવ તથા શંકા ની સમસ્યા ઉદ્દભવશે નહી. આથી , હંમેશા પત્ની સાથે વાતો કરી ને પોતાનુ મન હળવુ કરી નાખવુ. એક પત્ની જ હશે જે તમને તમારા દરેક નિર્ણય મા સાથ-સહકાર આપશે અને અડીખમ ઊભી રહેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *