સુહાગરાત પછી ચેક કરવામાં આવે છે, આ સમુદાયમાં છે અજીબો-ગરીબ રીવાજ

એક બાજુ દુનિયા એટલી આગળ વધી ગઈ છે અને બીજુ બાજુ કેટલાક સમાજ હજુ પણ તેની જૂના રિવાજોને વળગી રહ્યા છે. પુનાના પિંપરી ભાટનગર વિસ્તારની એક મહિલાને ડાંડિયા સમારોહમાં એટલા માટે ભાગ લેવા દેવામાં ન આવ્યો કારણ કે તે તેના સમાજની એક જૂના કુરિવાજનો વિરોધ કરી રહી હતી,

હકિકતમાં આ સમાજમાં રિવાજ છે કે, લગ્ન પછી સુહગરાતના બીજા દિવસે દંપતિએ એ સાબિત કરવું જરૂરી છે કે મહિલાનું કો-માર્ય ભંગ થયું ગયું છે. જેના માટે પંચાયતના સભ્યો બેડશીટ ચેક કરવા માટે આવે છે અને જો બેડશીટ ઉપર પંચાયતના સભ્યોને મહિલાના કો-માર્ય ભંગ થવાના ચીન્હો ન મળે તો તે લગ્નને ગેરકાયદે માનવામાં આવે છે.

જણાવવામાં આવે છે કે સમારોહમાંથી કાઢી મુકેલી છોકરી અને તેના પતિએ આ રિવાજનો વિરોધ કર્યો હતો અને તેમણે પંચાયતના સભ્યોને બેડશીટ બતાવવાની મનાઈ કરી હતી. જેના કારણે મે મહિનામાં આ દંપતિનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમને સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાં પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો હતો.

હવે આ યુવતિએ પિંપરી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ દાખલ કર્યો છે જેમા તેમણે આઠ લોકોના નામ લખાવ્યા છે. બધા આ-રોપીઓ પંચાયતના સભ્યો માનવામાં આવે છે. તેમના ઉપર આ-રોપ છે કે તેમણે યુવતિને સમાજમાંથી બહિષ્કાર કરવાનો હુકમ કર્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *