ઘણા લોકો ને નરક સમાન જીવન માથી બહાર કાઢનાર જલ્પાબેન પટેલ ને દાનમા મળી આટલા કરોડો ની જમીન, જાણો તેમની સેવા પ્રવૃતિઓ વિશે…

ઘણા લોકો સેવા કરવા માટે ઘણા એનજીઓ સાથે જોડાય છે ત્યારે લોકોની સેવા કરવા માટે રાજકોટની જાણીતું સેવા કરવા માટે ચાલવાતું એનજીઓ ના બે સેવાભાવી વ્યક્તિએ ૧૫ વીઘા જમીન તેને દાન કરી હતી. તે જમીન ચાંદલી ગામે આવેલી છે. તે સ્થળ પર શિવ જ્ઞાને જીવ સેવા થાય તે ઉદેશથી તેને ૧૫ વીઘા જમીન દાનમાં આપી હતી. જ્યારે તેમણે જમીન દાનમાં આપી ત્યારે આખા ગામમાં બધી બાજુ ચર્ચા થતી હતી અને આ બંને વ્યક્તિના ખૂબ પ્રસંશા પણ થતી હતી.

જે બે વ્યક્તિએ જમીન દાનમાં આપી છે તે વ્યક્તિનું નામ સુરેશભાઇ અને દીપકભાઈ ઓડેદરા છે. તે જણાવે છે કે સમાજની અંદર સારું કામ કઈ રીતે કરી શકાય છે તે ઘણા દિવસથી ચર્ચામાં ચાલી રહ્યા છે. આ સેવા કરવામાં તેની સાથે જલ્પાબેન પટેલે જેને સેવા કરી અને તે નજરે આવ્યા હતા. તેને જે કામ કર્યું તેના વિષે પૂછપરછ કરી હતી ત્યારે જાણવામાં આવ્યું હતું કે જો બે વ્યક્તિને થયું કે આ સંસ્થા સાથે જોડાઈને તે સેવા સારી રીતે કરી શકશે.

સંસ્થાના સંચાલક સાથે જોડાયા ત્યારે જાણવામાં આવ્યું કે જ્યારે આ જમીન દાનમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું કે તેમણે ૧૫ વીઘા જમીન દાનમાં આપવામાં આવી ત્યારે તે જગ્યાએ માનવ મંદિર શરૂ કરવામાં આવે અને ઘણા જીવોની સેવા પણ કરી શકાય છે.

તેને વધારે જણાવ્યુ કે ૧.૫૦ કરોડની જમીનની માલિકી હક પણ આ સંસ્થાને આપવામાં આવશે. તે વધારે જણાવે છે કે સેમી પ્રમાણે તે બંને સેવાના કામમાં પણ જોડાશે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે મંદિર બનાવમાં આવે છે. પરંતુ જે રીતે સેવા થવી જોઈએ તેવી રીતે અને તે ભાવથી સેવા થતી જોવા મળતી નથી.

ત્યારે દિપક ભાઈએ જણાવ્યુ છે કે તેને જે જગ્યા સંસ્થાને આપી હતી તે સંપૂર્ણ પણે નિસ્વાર્થ ભાવે આપવામાં આવી હતી. આ જગ્યાએ પર દાન આપનાર વ્યક્તિ ના નામની તકતી પણ લગાવિશુ. ત્યારે જણાવ્યુ કે આના સિવાય પણ બીજી પણ કોઈ જરૂર પડશે ત્યારે આપણે મહેનત કરીને તેમણે મદદ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરશું. જમીન આપી તેના પરિવારે પણ આ કામને ઘણું બિરદાવ્યું હતું.

ત્યારે તે સેવાની સેવા સંસ્થાના જલ્પાબેન પટેલે જણાવ્યુ હતું. તે ઘણા સમયથી ભાડે આશ્રમ શોધી રહ્યા હતા તેથી તે અને તેના સાથી લોકોની મદદ અને સેવા કરી શકે છે. પરંતુ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તેઓએ દાન આપનાર લોકો સાથે સંપર્ક થતો હતો અને આગળની યોજનાનું આયોજન કરતાં હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published.