મિત્રની માતાને માનતો હતો આદર્શ પણ એકવાર પાડોશી યુવક સાથે એવી હાલતમાં જોઈ લીધી કે પછી તો તેણે પણ…

સંજય તે સમયે 14 વર્ષનો હતો. અને તે દિવસે તે તેના મિત્ર રાજેશના ઘરે તેને મળવા માટે ગયો હતો. તે સમયે રાજેશ તેના મામાના ઘરે જતો રહ્યો હતો. જે વિશે સંજય અજાણ હતો. સંજય રાજેશના ઘરમાં જાય છે. અને ત્યા દરવાજાની બહારથી જુવે છે. કે અંદરથી કોઈનો અવાજ આવતો હતો

દરવાજાની કિનારીમાંથી સંજય ઘરમાં જુવે છે. તો તના પગ નીચેથી જમીનથી સરકી જાય છે. કારણકે તે સમયે રાજેશની માતા અન્ય પુરુષ સામે બેઠી હતી. અને તે વ્યક્તિ તેના રાજેશની માતાના શરીરને અડી રહ્યો હતો. 14 વર્ષના સંજયને તે સમયે કઈજ ખબર ન પડી . પરંતુ તે એટલો ગભરાઈ ગયો. કે દોડતો ત્યાથી નીકળી ગયો . ચંપલના અવાજ સાંભળીને રાજેશની માતા પણ ચોકી ગઈ. અને તેણે જોયું કે સંજય દોડીને ઘરની બહાર ભાગ્યો છે.

બીજા દિવસે સંજય જ્યારે ફરીથી ઘરે ગયો. ત્યારે રાજેશની માતાએ એકલામાં બોલાવીને તેને કહ્યું કે કાલે તે જે પણ જોયું મને ખબર છે. પરંતુ એ વાત તારે કોઈને કહેવાની નથી. આ વાત સાંભલી સંજય પોતે પણ કહે છે. કે હા હું કોઈને નહી કહું. તે સમયે ગભરાઈ ગયો હતો. એટલે ત્યાતી ભાગી ગયો. આટલું સાંભળતાજ રાજેશની માતા પણ જતી રહે છે.

વર્ષો વીતી ગયા. અને સંજય જુવાન થઈ ગયો. ત્યારે તેને ખ્યાલ આવી ગયો કે તેના મિત્રની માતાના અન્ય વ્યક્તિ સાથે પ્રેમસંબંધો હતા. પરંતુ તેણે તેના મિત્રને આ વાત ક્યારેય ન કીધી.

પરંતુ સંજયે આ વાત ફરીથી રાજેશની માતાને કહી ત્યારે માતા ડરી ગઈ હતી કે આ ફરીથી બીજા કોઈને કહી ન દે અને ત્યારે સંજય પણ એટલો મોટો થઈ ગયો હતો કે બાજુ જ સમજી શકે. જ્યારે રાજેશની માતાએ કોઈને ન કહેવા કહ્યું ત્યારે સંજયે તેની સાથે પણ શારીરિક સંબંધ બાંધવા કહ્યું અને રાજેશની માં તો પહેલા ચોંકી ગઈ હતી પણ બાદમાં તે માની ગઈ અને બને સંબંધ બનાવતા હતા.

એક વાર બંને શરીર સુખમાં મગ્ન હતા અને એકબીજા પ્રેમ મોજ લઈ રહયા હતા ત્યારે આચનક જ ત્યાં રાજેશ આવી ગયો અને આ જોઈને તે પણ ચોંકી ગયો કે આ શું થઈ રહ્યું છે, બંને નગ્નની હાલતમાં જોઈને તેને પોતાના પિતા જાણ કરી હતી. અને બાદમાં બંને પોલીસને હવાલે કરિયાને સજા આપવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *