તમારા ઘરમાં જો ધન વેલ રાખો છો તો ન કરશો આ ભૂલ, નહીં તો લાભ નહીં પણ થશે નુકસાન

આમ તો આપણે ત્યા આ ઘરમા એક અલગ અલગ ફૂલછોડ એ વાવીને આપણે રાખવામાં આવે છે અને જેનો આ સીધો સંબંધ એ આપણી આર્થિક સ્થિતિ આ સુખ અને શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પર થતી હોય છે. માટે આ આપણે ત્યાં મની પ્લાન્ટને આ ઘર માટે તમને આ અત્યંત એક શુભ માનવામાં આવે છે. અને આ છોડ એ ઘરમાં આ રાખેલો હોય તો તમારે આ આર્થિક સદ્ધરતા અને સુખ શાંતિ પણ તમને આ જીવનભર સાથ એ છોડતી નથી. મની પ્લાન્ટના આ એક મહત્વના કારણે આ અનેક ઘરમા તમને આ છોડ એ જોવા પણ મળશે.

અને આ લોકો એ પોતાના નસીબને એક ચમકાવવા માટે આ અનેક ઉપાયો એ કરે છે પરંતુ જો તમને આ તેનાથી લાભ એ ન થતો હોય તો આ તેનુ એક કારણ એ અજાણતા થયેલી આ ભૂલ એ હોય શકે છે. અને આ મની પ્લાન્ટ એ તમારે ઘરમા રાખવાથી તમને એક ફાયદો થઈ શકે છે પરંતુ આ તેના માટે તમારે આ કેટલાક નિયમોનુ એક પણ પાલન કરવુ પડે છે. તો આવો જાણી લો કે તમે પણ આ કયા કયા છે એ આ નિયમો જે તમને આ મની પ્લાન્ટને એક બનાવે છે પ્રભાવશાળી.

અને આ મની પ્લાન્ટને તમારે ક્યારેય પણ આ ઉત્તર અને પૂર્વ દિશામા એ ન રાખવો તેનાથી તમને આ ઘરમા નકારત્મક ઊર્જા એ પ્રવેશે છે અને તમને સાથે જ આ ઘરના સભ્યોના મનમા ભયની એક લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે.

આ મની પ્લાન્ટની આ વેલને તમેં ક્યારેય પણ આ જમીન પર તેને પથરાવા ન દેવી અને તે ઉપરની તરફ તમારે વધે તેવી વ્યવસ્થા એ રાખવી. જો તમને આ જમીન પર વેલ એ પથરાયેલી રહેશે તો આ ધનહાનિ થાય છે.

આ સિવાય વેલ એ ક્યારેય સુકાય નહી તેનું તમારે ધ્યાન રાખવુ. અને તેમા તમારે નિયમિત રીતે આ પાણી એ આપવુ. અને તેને પૂર્વ અને પશ્ચિમની તરફ પણ તેને ન રાખવો તેનાથી તમારા પતિ અને પત્ની વચ્ચે ઝઘડા થાય છે.

અને આ મની પ્લાન્ટની આસપાસ તમારે ગંદકી ન રાખવી અને તે સ્થાનને તમારે હંમેશા સાફ રાખવુ. અને આ મની પ્લાન્ટને તમારે દક્ષિણ અને પૂર્વ દિશા તરફ જ એ રાખવો જોઈએ. અને તેનાથી આ સુખ અને સમૃદ્ધિ વધે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *